Ελλάδα Radio Diogenis
Radio Diogenis
OFFLINE LIVE

Radio Diogenis

Radio Diogenis Μελος του Δικτυου “Αλληλεγγύης Μαζικών Αναμεταδόσεων”(AΛ.Μ.Α) Το Δίκτυο ΑΛ.Μ.Α. (Δίκτυο Αλληλεγγύης Μαζικών Αναμεταδόσεων) είναι, ως έννοια και εξ ορισμού, Δύναμη υπαρκτή και Δυναμική στην εξέλιξη της ανάπτυξής της. Απευθύνεται σε Δημόσιες / Κρατικές Αρχές και Θεσμούς με σκοπό να προτείνει βελτιωτικά μέτρα και λύσεις σε θέματα καταγγελτέα και ασύμβατα με τα κοινωνικά / εθνικά συμφέροντα και με το κοινό, περί δικαίου, αίσθημα. Απαρτίζεται από ΜΜΕ, Συλλογικούς Φορείς, κοινωνικοπολιτικού χαρακτήρος (όχι κομματικού) όπως Πολιτιστικοί Σύλλογοι, Ενώσεις Προσώπων, κ.λπ. και από Φυσικά Πρόσωπα.