ΑΡΜΟΝΙΑ RADIO

Η Αρμονία από την αρχαιότητα ήταν συνώνυμη της αρμογής, της σύνδεσης, του ταίριασματος των μερών ενός δομημένου συνόλου (π.χ. των λίθων ενός οικοδομήματος, των ουράνιων σωμάτων στο σύμπαν) και ταυτόχρονα αξιολογούσε θετικά τη συμμετρία, την ευρυθμία, τις σωστές αναλογίες, την τέλεια εφαρμογή των δομικών στοιχείων. Αποτέλεσμα της αρμονίας σύμφωνα με τις αισθητικές λήψεις από αρχαιοτάτων χρόνων ήταν το ωραίο. Στη μουσική χρησιμοποιήθηκε η λέξη ευρύτατα και με διαφορετικές σημασίες.

Contacts

Αρχιερέως Κυρίλλου 1, 83100 Σάμος

Phones: +30 22730 23 227

Leave a Review