Ο Χαιρετισμός από Εσάς για Εμάς!!!

Στην Επιλογή Λίστας βάλτε την περιοχή που είστε και μαίνεται ή αν είστε κάποιο Ραδιόφωνο ή κάποια Τηλεόραση βάλτε την έδρα που εκπέμπει.