Πα. Δεκ 3rd, 2021

Κόσμος / Ομογένεια

Ως απόδημος Ελληνισμός ή ελληνική διασπορά χαρακτηρίζεται το σύνολο των εκπατρισμένων Ελλήνων, που μολονότι εγκαταστάθηκε, έστω και με σχετική μονιμότητα, σε χώρες ή περιοχές εκτός του εθνικού χώρου. Αμερική, Ασία, Αφρική, Ευρώπη, Ωκεανία.