Ενδεικτικές Τιμές Διαφημίσεων

Banner 300: μήνα / μήνα = 30€/μήνα 6 μήνες = 120€ (20€/μήνα) 12 μήνες = 120€ (10€/μήνα)
Banner 700: μήνα / μήνα = 35€/μήνα 6 μήνες = 150€ (25€/μήνα) 12 μήνες = 180€ (15€/μήνα)
Banner 1100: μήνα / μήνα = 40€/μήνα 6 μήνες = 180€ (30€/μήνα) 12 μήνες = 240€ (20€/μήνα)