Πόσο όμορφο να έχεις όλες τις μεγάλες ξένες επιτυχίες σε ένα σταθμό! Γνωστοί παραγωγοί πέρασαν από το MAD. Ο σταθμός ανήκει ιδιοκτησιακά στη MAD TV Ανώνυμη Εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στις 9 Ιανουαρίου 1995 και στη Solar Ραδιοτηλεοπτικές και Ψυχαγωγικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία. Μέτοχός τους είναι η PandaLaw Management Limited (100%) στην οποία συμμετέχουν η MAD Television Licensing Limited (90%) και η Μαρία Κοντομηνά (10%).