Βάλε τη Διαφήμισή σου εδώ!!!

Banner 300:              μήνα / μήνα = 30€/μήνα             6 μήνες = 120€ (20€/μήνα)              12 μήνες =120€ (10€/μήνα)
Banner 700:              μήνα / μήνα = 35€/μήνα              6 μήνες = 150€ (25€/μήνα)              12 μήνες = 180€ (15€/μήνα)
Banner 1100:             μήνα / μήνα = 40€/μήνα             6 μήνες = 180€ (30€/μήνα)              12 μήνες = 240€ (20€/μήνα)